Fasiliteter

Anlegget består blant annet av flere moderne stallbygninger, kilometervis med preparerte treningsløyper, 750-meters rettbane med stigning, 1000-meters travbane, klubbhus, luftegårder, tomannsbolig og stor overbygget skrittemaskin.

img_0009_edited-1

img_0143_edited-1

Stallgangimg_0134_edited-1

img_0149_edited-1

img_0011_edited-1

Skrittemaskin