Om NTS

Norsk Travsportsenter (NTS) er i dag eid og driftet av Bjerke Travbane Eiendom (BTE).

Senteret ble etablert i 2003 av Ullensaker Travselskap, etter et makeskifte med baneanlegget på Nordbymoen på Jessheim.

I 2009 besluttet Det norske Travselskap (DNT) å kjøpe hele anlegget.

DNT overtok senteret 1. februar 2010. Samme år skiftet anlegget navn fra «Nannestad treningssenter» til «Norsk Travsportsenter».

I 2020 tok Bjerke Travbane Eiendom (BTE) over som eier.