Om NTS

Norsk Travsportsenter AS (NTS) er i dag eid og driftet av Det norske Travselskap (DNT).

Senteret ble etablert i 2003 av Ullensaker Travselskap, etter et makeskifte med baneanlegget på Nordbymoen på Jessheim.

I 2009 besluttet DNT å kjøpe hele anlegget.

DNT overtok senteret 1. februar 2010. Samme år skiftet anlegget navn fra «Nannestad treningssenter» til «Norsk Travsportsenter».