Nyheter

Utbedringer av treningsløype

Øvre del av treingsløypa blir stengt fra mandag morgen, 21. oktober, på grunn av utbedringer i forbindelse med mye nedbør den siste tiden. Jobben vil trolig være ferdig i løpet av onsdag 23. oktober.

Vannavstengning ved NTS

Kommunen melder at vannet vil være stengt fra 08:00-16:00 onsdag 9. oktober: 

«Vi melder om vannavstenging i område Stensgårdsvegen, Grindavegen, Nordmokorset, Vestre Hurdalsveg , på grunn av arbeid på ledningsnettet Onsdag 9.10.2019, fra kl. 08:00 til kl. 16:00. Arbeidet kan medføre misfarget vann. Hilsen Nannestad Kommune»

Banen delvis stengt i helgen

Denne helgen arrangeres det distanseritt ved Norsk Travsportsenter.

Banen vil være stengt fra imorgen fredag kl.12:00 til søndag kl. 16:00

Løype og rettbanen er åpen for alle, men det kan være ridehester der. OBS: Søndag skal løype brukes SAMME VEI som lørdag, altså motsatt av vår skilting.

Utbedringer av underlag

UTSATT: På grunn av tele vil det ikke bli gjort flere utbedringer i løypa før etter påske.

Fra i dag, mandag 8. april, og frem til påske vil det bli kjørt på grus på bane og rettbane. I løpet av påskeuken vil det også bli utbedringer i treningsløypa.

Vær oppmerksom og vis hensyn.

OBS: Tømmerhugging denne uken

Torsdag og fredag skal det hugges skog ved siden av løypa, nedenfor rettbanen ved grustaket. Vær oppmerksom, og aller helst tren hestene andre steder så vi unngår løse hester/ulykker.

Anleggsarbeid ved NTS

Førstkommende lørdag og mandag skal deler av treningsanlegget utbedres. Lørdag vil det være graving på både rettbane og i løyper, og mandag skal det kjøres på grus i rettbanen. Kjør forsiktig!