Nytt styre i NTS

Ved fredagens generalforsamling ble det valgt inn to nye styremedlemmer i Norsk Travsportsenter AS.

Det nye styret i NTS er som følger:

Styreleder Elin Bergseth (Ikke på valg)
Styremedlem Jon Erik Kirkeby (Ikke på valg)
Styremedlem Finn Magnus (Ny)
Styremedlem Øivind Hennie (Ny)