Se opp for grøfta!

Nå er det skrapet helt ut til kanten av travbane og rettstrekke på NTS, og det må ikke trenes hest ut på sidene.

Det har i dag blitt skrapet snø av travbane og rettbane, slik at snøsmeltingen skal gå raskere og banene tørke opp fortere.

Det er viktig å ikke kjøre hest helt ut i kanten nå, da man fort havner i grøfta! I morgen vil muligens resten av treningsløypene også bli skrapet.